B2-A ve B2-B bloklarımızın tuğlaları örülmeye başlandı